Logo

Grafik Dyżurów Pro

Grafik na czas...

:: Strona główna > Instrukcja obsługi

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU - SPIS TREŚCI

Okno główne
Opis okna głównego programu
Grupy pracowników
Dodawanie i modyfikowanie Grupy pracowników
Pracownicy
Dodawanie i modyfikowanie Pracownika
Parametry grafiku
Parametry układanego grafiku dyżurów
Okres rozliczeniowy
Wielomiesięczne okresy rozliczeniowe
Dyżury
Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie Dyżurów
Dyżury z "automatu"
Automatyczne przydzielanie dyżurów
Dni wolne
Dodawanie i usuwanie Wolnych
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia o nieprawidłowościach w ułożonym grafiku
Parametry dnia
Notatki dla dnia, ostry dyżur, wykres dyżurów
Wydruki
Przygotowywanie wydruków
Szablony wydruków
Tworzenie własnych szablonów wydruków
Godziny nadliczbowe
Godziny nadliczbowe (dodawanie, rozdział pomiędzy 50% a 100%)
Konfiguracja programu
Konfiguracja parametrów programu
Ustawienia sieciowe
Ustawienia ułatwiające pracę na wielu stanowiskach
Bezpieczeństwo danych
Odzyskiwanie oraz przywracanie danych programu
Opis zmiennych
Opis dostępnych zmiennych