Logo

Grafik Dyżurów Pro

Grafik na czas...

:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Godziny nadliczbowe

GODZINY NADLICZBOWE (DODAWANIE, ROZDZIAŁ POMIĘDZY 50% A 100%)

Godziny nadliczbowe (GN) można dodać niezależnie dla każdego dyżuru, klikając prawym klawiszem myszki na kwadrcie symbolizującym dyżur, umieszczonym na kalendarzu. W wyświetlonym menu należy wybrać pozycję Zmień. W otwartym oknie Dodaj/Edytuj dyżur w polu Godziny nadliczbowe należy wpisać ilość przepracowanych godzin nadliczbowych.

Uwaga: program nie sprawdza poprawności wprowadzonego czasu w odniesieniu do obowiązujących przepisów!

Konfiguracja - szeregowanie godzin nadliczbowychUżytkownik może ustalić sposób podziału wprowadzonego czasu na godziny liczone jako 50% oraz 100% w oknie Konfiguracja na zakładce Nadgodziny. Fragment lub całość nadliczbowego czasu pracy będzie zaliczona jako 100% jeżeli zostanie spełniony jeden z poniższych warunków:

  • przekroczy wprowadzony przez użytkownika czas (np.: gdy GN wynoszą 3:15 godz. a użytkownik wprowadzi czas 2:00 godz. wówczas GN 100% wyniosą 3:15-2:00= 1 godz. 15 min). Wprowadzając czas "00:00" całe GN zostaną zaliczone jako 100%,
  • wystąpi pomiędzy określonymi przez użytkownika godzinami. Wprowadzając jednakowe godziny "od" oraz "do" całe GN zostaną zaliczone jako 50%,
  • wystąpi w niedzielę lub świeto,
  • dyżur, do którego został dopisany trwa 0 (zero) godzin,
  • wystąpi w dniu wolnym przyznanym za pracę w niedzielę/święto.

Jako 50% traktowana jest pozostała (niezaliczona jako 100%) część GN.

Napis na kwadracie sybolizującym dyżur, dla którego określono GN wykonany jest pogrubioną czcionką.