Logo

Grafik Dyżurów Pro

Grafik na czas...

:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Dyżury z "automatu"

AUTOMATYCZNE PRZYDZIELANIE DYŻURÓW

Program Grafik umożliwia automatyczne rozpisanie dyżurów pracownikom. By to uczynić należy w oknie głównym wcisnąć przycisk Rozpisz dyżury automatycznie lub wcisnąć na klawiaturze jednocześnie klawisze Ctrl+R lub wybrać Dyżury > Rozpisz dyżury.

By dyżury zostały rozpisane, dla każdego pracownika na zakładce Automat należy skonfigurować sposób rozdzielania dyżurów Pracownicy > Edytuj > Automat.

UWAGA: Program nie jest w stanie całkowicie zastąpić osoby układającej grafik. Po każdorazowym automatycznym rozpisaniu dyżurów należy sprawdzić jego poprawność.

Automatyczne rozpisywanie dyżurów - ustawienia pracownika W oknie edycji daych pracownika Pracownicy > Edytuj, na zakładce Automat można wskazać czy program ma automatycznie rozdzielać dyżury pracownikowi oraz określić parametry ich rozdziału. Domyślnie, podczas dodawania nowego pracownika, zaznaczona jest opcja Nie rozpisuj. Czyli, w takim przypadku dyżury należy pracownikowi przydzielić ręcznie.

Zaznaczenie opcji Dyżury "8" na zmianie nr: spowoduje automatyczne rozpisanie dyżurów "8" danemu pracownikowi na wskazanej w schemacie zmianie lub zmianach. Zaznaczenie opcji Tydzień powoduje, że każdy numer zmiany w schemacie jest powtarzany nie codziennie, a cotygodniowo (jak w poniższym przykładzie nr 3). Dodatkowo dla dyżurów "8", poprzez zaznaczenie opcji w dniach, można ustalić dni, w których będą one rozdzielane.
Domyślnie dyżury "8" nie są rozpisywane w dni świąteczne. By to zmienić należy suwak preferencji Zwykłe-Święta przesunąć maksymalnie w prawo (w kierunku Świąt).

Opcja "System" wg schematu oznacza, że dana osoba będzie miała rozpisane dyżury wg schematu np. "1200". Czyli pierwszego dnia dyżur na 1-szej zmianie (1200), drugiego na 2-giej (1200) a trzeciego i czwartego (1200) dnia nie będzie mieć dyżuru. Piątego dnia cykl się zaczyna od nowa itd. aż do końca miesiąca. Wartość podana w polu zaczynając od służy do określenia, która cyfra (numer zmiany) podana w schemacie będzie zastosowana pierwszego dnia miesiąca. Odpowiednie skonfigurowanie tej wartości wśród wszystkich pracowników grupy umożliwia uniknięcie sytuacji, że np. pierwszego dnia miesiąca wszyscy pracownicy zostaną przydzieleni do pierwszej zmiany, a np. na drugiej zmianie nie pojawi się żaden pracownik.

Zaznaczenie opcji Co miesiąc powoduje, że w każdym kolejnym uruchomieniu automatu, schemat jest powtarzany od wybranej pozycji startowej zaczynając od. Brak zaznaczenia powoduje ustalenie pozycji startowej na pozycji schematu, na której automat zakończył rozpisywanie dyżurów podczas poprzedniego, zaakceptowanego układania.

Jeżeli nie ma znaczenia, który pracownik będzie w danym dniu na danej zmianie to wartości początkowe można szybko dobrać jednocześnie dla wszystkich pracowników. W tym celu należy kliknąć przycisk Resetuj ustawienia początkowe w oknie Edycji danych grupy Grupy > Edytuj, na zakładce Automat. Również w w/w oknie, na zakładce Zmiany, można określić najbardziej odpowiednią liczebność pracowników na poszczególnych zmianach.

Ustawienia suwaków: Dnie-Noce oraz Zwykłe-Święta pozwalają dostosować preferencje pracownika. Przesunięcie suwaka w kierunku słowa Święta oznacza, że pracownik woli pracować w swięta niż w normalne dni robocze. Maksymalne przesunięcie suwaka w którąś stronę nie oznacza przydzielenia tylko np. dyżurów świątecznych.

Automatyczne rozpisywanie było testowane głównie na dwuzmianowym systemie pracy. Nie ma gwarancji jego przydatności w innych systemach.

Przykłady:
 1. Dyżur "8" codziennie na pierwszej zmianie.

  Ustawienia:
  Automat, przykład nr 1 - ustawienia
  Efekt:
  Automat, przykład nr 1 - efekt
 2. Dyżur "8" codziennie, naprzemiennie na pierwszej i drugiej zmianie.

  Ustawienia:
  Automat, przykład nr 2 - ustawienia
  Efekt:
  Automat, przykład nr 2 - efekt
 3. Dyżur "8" cotygodniowo, naprzemiennie na pierwszej i drugiej zmianie.

  Ustawienia:
  Automat, przykład nr 3 - ustawienia
  Efekt:
  Automat, przykład nr 3 - efekt
 4. Dyżury całozmianowe wg schematu. Brak ciągłości na początku miesiąca wynika z faktu, że część rozpisanych dyżurów została automatycznie usunięta tak by jak najbardziej zbliżyć się do normatywu.

  Ustawienia:
  Automat, przykład nr 4 - ustawienia
  Efekt:
  Automat, przykład nr 4 - efekt