Logo

Grafik Dyżurów Pro

Grafik na czas...

:: Strona główna > O programie

O PROGRAMIE

Program Grafik Dyżurów Pro przeznaczony jest dla osób ustalających miesięczny rozkład pracy dla pracowników (tzw. grafik dyżurów). Dzięki łatwej i intuicyjnej obsłudze pozwala na szybkie utworzenie grafiku, zachowując cały czas kontrolę nad rozdzielonym oraz pozostającym czasem pracowników. Ze względu na duże możliwości konfiguracyjne i elastyczność programu jest on używany przez różnego typu instytucje i firmy.

Wszystkie dane wprowadzone przez użytkownika są przechowywane lokalnie, w katalogu wybranym przez użytkownika. Żadne dane nie są przechowywane w Internecie.

Program umożliwia m.in.:
  • automatyczne lub ręczne ustalanie miesięcznego normatywu czasu pracy,
  • automatyczne wyznaczanie wykorzystanego (na podstawie rozdzielonych dyżurów oraz dni wolnych) oraz pozostałego czasu pracy pracownika,
  • automatyczne rozdzielanie dyżurów wybranym pracownikom,
  • obsługę do 4 zmian roboczych,
  • łatwe przemieszczanie już rozdzielonych dyżurów,
  • generowanie różnych wydruków (rozkład pracy, karta ewidencji, wnioski itp.) na podstawie wbudowanych lub samodzielnie utworzonych szablonów,
  • generowanie plików (np. w formatach .xml, .csv), umożliwiających import danych z programu Grafik Dyżurów Pro przez inne programy np. kadrowo-płacowe,
  • zarządzanie nadpracowaniami oraz godzinami nadliczbowymi,
  • tworzenie reguł sprawdzających ułożony grafik,
  • tworzenie podsumowań dla wielomiesięcznych okresów rozliczeniowych.

Uwaga: Program nie sprawdza zgodności ułożonego grafiku z obowiązującymi przepisami.