Logo

Grafik Dyżurów Pro

Grafik na czas...

:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Wydruki

PRZYGOTOWYWANIE WYDRUKÓW

Szablony wydruków

Sposoby uruchomienia:

ikona:menu: Grafik > Drukuj...
ikona: Edytor kolizjiskrót klawiszowy: Ctrl+P

Wraz z programem dostarczonych jest kilkanaście różnych szablonów wydruków. Są wśród nich m.in.: grafiki dyżurów, harmonogramy, karty ewidencji pracy, listy obecności. W celu wygenerowania wydruku należy wybrać na liście pożądany szablon i wcisnąć na klawiaturze klawisz Enter lub kliknąć przycisk Utwórz. Dokumenty generowane na podstawie szablonów oznaczonych na liście znacznikiem htm otwierają się w programie służącym do przeglądania stron internetowych. Samo wygenrowanie dokumentu nie powoduje jego wydrukowania na papierze. By tego dokonać należy wybrać opcje Drukuj, w programie, w którym został otworzony wygenerowany dokument.

Jeżeli pracownik jest członkiem kilku grup i w danym miesiącu ma wystawione dyżury w grupach innych niż aktualnie wybrana, to zaznaczenie opcji Uwzględnij dyżury członków bieżącej grupy wstawione w innych grupach powoduje uwzględnienie takich dużurów na waydrukach. W przeciwnym razie na wydruku zostaną uwzględnione (również w podsumowaniach) tylko dyżury wystawione w bieżącej grupie.

Zaznaczenie opcji Uwzględnij tylko pracowników, którzy mają wypracowane godziny powoduje uwzględnienie na wydrukach tylko tych pracowników, którzy mają w danym miesiącu wystawione dyżury i/lub urlopy. Pominięcie pracowników, którzy nie mają wystawionych żadnych dyżurów ani urlopów pozwala zaoszczędzić miejsce na wydrukach.

Wpisując w polu Szukaj fragment nazwy poszukiwanego szablonu pozwala zmniejszyć ilość pozycji na liście szablonów i szybciej odnaleźć właściwy szablon.

Każdy z szablonów może być poddany modyfikacji przez użytkownika. By przejść do edycji szablonu należy kliknąć przycisk Edytuj szablon wydruku. Sposób modyfikacji istniejących szablonów oraz dodawanie własnych został opisany w rozdziale Szablony wydruków.