Logo

Grafik Dyżurów Pro

Grafik na czas...

:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Parametry grafiku

PARAMETRY UKŁADANEGO GRAFIKU DYŻURÓW

Wybór miesiąca dla układanego grafiku

W oknie Parametry Grafik > Parametry należy wybrać miesiąc i rok, dla których jest układany grafik. Bieżący miesiąc jest domyślnym dla nowo tworzonych grafików.

Zmiana miesiąca i/lub roku jest możliwa również w już ułożonym grafiku. Można w ten sposób "przesunąć" już rozpisane dyżury do analogicznych dni nowo wybranego miesiąca. Należy jednak zauważyć w jednym pliku mogą być zapisane dyżury i/lub urlopy tylko dla jednego miesiąca. Tak więc podczas w/w "przesunięcia" dyżury ze źródłowego miesiąca zostaną usunięte. By je zachować, przed rozpoczęciem "przesunięcia" należy zapisać ułożony grafik, a po "przesunięciu" nowy grafik zapisać pod inną nazwą. Podczas zmiany miesiąca na taki, który ma mniej dni, zostaną utracone dyżury z dni stanowiących różnicę, np. zmieniając miesiąc marzec na kwiecień zostaną utracone dyżury przypisane do 31 marca (ponieważ kwiecień ma 30 dni).

Nie ma możliwości zmiany miesiąca i/lub roku jeżeli w programie otwartych jest jednocześnie wiele miesięcy (wielomiesięczne okresy rozliczeniowe).

Opcja Status służy do ustalenia statusu układanego grafiku. Dzięki niej można sprawić by na serwer były generowane tylko wydruki ze statusem "zatwierdzony" (w przypadku wykorzystania serwera jako docelowe miejsce zapisywania plików z wydrukami). Pozwoli to na łatwiejsze rozeznanie osobie, która sprawdza na serwerze wydruki z poszczególnych stanowisk. Status można rownież wykorzystać poprzez odpowiednią zmienną, bezpośrednio w szablonach wydruku.