Logo

Grafik Dyżurów Pro

Grafik na czas...

:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Szablony wydruków

TWORZENIE WŁASNYCH SZABLONÓW WYDRUKÓW

Własne szablony wydruków warto tworzyć jeżeli w pracy wykorzystywane są powtarzalne wzory pism, podań, wniosków itp., w których należy wpisywać np.: dane pracowników. Po utworzeniu szablonu wypełniony danymi wydruk uzyskuje się jednym kliknięciem myszki...

Struktura generowanych dokumentów jest pobierana z szablonów umieszczonych w podkatalogu "templates". Do edycji szablonu można przejść wciskając przycisk Edytuj szablon znajdujący się w oknie Szablony wydruków. Plik z szablonem posiada rozszerzenie WZR. Jego zawartość można również modyfikować w dowolnym edytorze tekstu (np.: Notatnik).
UWAGA! Modyfikacja szablonu niesie za sobą zmianę wyglądu generowanych w przyszłości, opartych na danym szablonie, dokumentów.

Wraz z programem dostarczane są m.in. szablony dotychczas istniejących wydruków oraz przykład podania.
Istnieje możliwość stworzenia własnego szablonu dokumentu wykorzystującego dane pracownika oraz dyżurów. W tym celu należy utworzyć plik o dowolnej nazwie i rozszerzeniu WZR (np.: test.wzr) oraz otworzyć go w edytorze tekstu (np.: Notatnik). Szablon musi zawierać nagłówek oraz właściwą treść dokumentu. Po utworzeniu nowego szablonu należy go umieścić w podkatalogu "templates". W przypadku dopasowywania dostarczanego pliku szablonu do własnych potrzeb, należy go zapisać pod inną nazwą w celu zabezpieczenia go przed nadpisaniem podczas przyszłych aktualizacji programu.

Przykład nagłówka szablonu:

<HEADER>
<TITLE>Przykład szablonu</TITLE>
<FONT_SIZE>12</FONT_SIZE>
<FONT_NAME>Tahoma</FONT_NAME>
<TYPE>htm</TYPE>
<FILE_NAME>@_grupa_nazwa,rozklad_ind,@_rok,@_miesiac_nr</FILE_NAME>
</HEADER>

Gdzie:
TITLE
Tytuł szablonu, który pojawi się na rozwijalnej liście szablonów
FONT_SIZE
Rozmiar czcionki dla danego szablonu (parametr ten ma znaczenie tylko dla dokumentów typu rtf)
FONT_NAME
Nazwa czcionki dla danego szablonu (parametr ten ma znaczenie tylko dla dokumentów typu rtf)
TYPE
Typ dokumentu (htm - pozwala na dowolne formatowanie tekstu, umieszczanie tabel, natomiast jest trudno edytowalny lub rtf - posiada mniejsze możliwości formatowania lecz wygenerowany dokument łatwo poddaje się edycji).
FILE_NAME
Nazwa pliku z wygenerowanym wydrukiem. Nazwa pliku może zawierać zmienne, np. umieszczenie w nazwie zmiennej @_miesiac spowoduje dodanie do nazwy pliku nazwy miesiąca, dla którego aktualnie układany jest grafik. Pozwoli to na automatyczne zachowywanie wydruków z każdego miesiąca.

W/w nazwy znajdujące się w nagłówku szablonu w nawiasach ostrych muszą być pisane dużymi literami.

Aby umieścić dane w tworzonym dokumencie trzeba posłużyć się zmiennymi. Można je wstawiać w dowolnym miejscu dokumentu.

Przykładowe wydruki uzyskane na podstawie modyfikowalnych szablonów dostarczonych z programem:
 1. Rozkład pracy

  Przykład szablonu Rozkład pracy
 2. Indywidualne rozkłady pracy

  Przykład szablonu Indywidualny rozkład pracy
 3. Karta ewidencji pracowników

  Przykład szablonu Karta ewidencji pracy
 4. Linia czasu

  Przykład szablonu Linia czasu
 5. Harmonogram czasu pracy

  Przykład szablonu Harmonogram casu pracy
 6. Miesięczna karta ewidencji

  Przykład szablonu Miesięczna karta ewidencji pracy
 7. Lista obecności

  Przykład szablonu Lista obecności
 8. Wykaz przepracowanych nadgodzin

  Przykład szablonu Wykaz nadgodzin