Logo

Grafik Dyżurów Pro

Grafik na czas...

:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Ustawienia sieciowe

USTAWIENIA UŁATWIAJĄCE PRACĘ NA WIELU STANOWISKACH

Ustawienia sieciowe Na zakładce Sieć Narzędzia > Konfiguracja > Sieć można skonfigurować program do pracy wielostanowiskowej w sieci lokalnej. Najważniejszym jest wskazanie katalogu sieciowego, w którym zainstalowany jest program pracujący jako serwer. Można to zrobić klikając przycisk Katalog lub wpisując ręcznie ścieżkę w polu tekstowym. W momencie uruchomienia programu na komputerze-kliencie, komputer-serwer musi być dostępny w sieci. W przypadku braku dostępności serwera (sygnalizowanego komunikatem oraz ścieżką do serwera w kolorze czerwonym) program na komputerze-kliencie wykorzystuje ustawienia lokalne bez względu na wybrane opcje.

Obecna wersja programu Grafik Dyżurów Pro umożliwia korzystanie z zasobów serwera, w zależności od zaznaczonych opcji, w zakresie:

  • pobierania listy szablonów wydruku,
    Pozwala to na łatwe ujednolicenie wydruków wykorzystywanych w danym zakładzie.
  • zapisywania generowanego wydruku, W połączeniu z możliwością automatycznego nadawania nazwy pliku wydruku zawierającej np. nazwę użytkownika komputera-klienta, pozwala osobie nadzorującej grafiki z różnych grup/oddziałów odnaleźć je w jednym miejscu. Zaznaczając opcję tylko z zatwierdzonych grafików można ograniczyć liczbę plików tworzonych na serwerze, tylko do tych, które powstały na podstawie grafiku o statusie "zatwierdzony".
  • pobierania ustawień konfiguracyjnych.
    Opcja ta pozwala na pobieranie na wszystkich stanowiskach takich samych ustawień programu, możliwych do modyfikowania tylko z komputera-serwera.

Po zaznaczeniu opcji Ukryj zakładkę "Sieć"..., zakładka ta nie będzie widoczna na komputerach-klientach, z wyjątkiem sytuacji braku dostępu do komputera-serwera.

Po kliknięciu przycisku Zapisz w katalogu "dane" (znajdującym się w katalogu, w którym zainstalowany jest Grafik Dyżurów Pro), tworzony jest plik net.ini. Plik ten zawiera tylko ustawienia sieciowe programu. Można go również przekopiować do analogicznych katalogów na komputerach-klientach, bez potrzeby konfigurowania z poziomu programu na każdym z nich.