Logo

Grafik Dyżurów Pro

Grafik na czas...

:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Okres rozliczeniowy

WIELOMIESIĘCZNE OKRESY ROZLICZENIOWE

W skład okresu rozliczeniowego może wchodzić dowolna, nie większa niż 12, ilość pełnych miesięcy. Jako okres rozliczeniowy traktowane są aktualnie otwarte pliki z danymi miesięcy. By w oknie wyboru pliku zaznaczyć więcej niż jeden plik należy przytrzymać na klawiaturze klawisz Ctrl i kliknąć myszką w pożądane pliki.

Otwieranie okresu rozliczeniowego - kilku plików jednocześnie

Po otwarciu wybranych plików, w oknie głównym programu, pod Kalendarzem pojawią się zakładki z nazwami otwartych plików oraz wskazaniem miesiąca, kórego dotyczą. Zakładki pozwalają przemieszczać się pomiędzy danymi miesięcy tworzących okres rozliczeniowy.

Okres rozliczeniowy w GrafikPro

Jeżeli zostanie jednocześnie otwarty więcej niż 1 miesiąc to w oknie głównym, w sekcji Pracownik pojawi się dodatkowa ramka z danymi dotyczącymi okresu rozliczeniowego oraz obok nazwy grupy, normatyw całego okresu rozliczeniowego.

Normatyw okresu rozliczeniowego w GrafikPro

W przypadku korzystania z wielomiesięcznych okresów rozliczeniowych nie można korzystać z opcji wczytywania nadpracowań z poprzedniego miesiąca jeżeli miesiąc jest częścią okresu rozliczeniowego.