Logo

Grafik Dyżurów Pro

Grafik na czas...

:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Parametry dnia

NOTATKI DLA DNIA, OSTRY DYŻUR, WYKRES DYŻURÓW

Notatka dla dniaDla każdego dnia w wybranym miesiącu można dodać notatkę tekstową dowolnej treści. By to uczynić należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym dniu w Kalendarzu, wybrać opcję Właściwości dnia i otworzonym oknie Dzień - parametry należy wprowadzić lub zmodyfikować istniejącą notatkę.
Jeżeli użytkownik zaznaczył dzień świąteczny jako zwykły to m.in. wciskając przycisk Przywróć domyślne ustawienia święta można przywrócić ustawienie sugerowane przez program.

Istnieje możliwość graficznego przedstawienia na wykresie dyżurów rozpisanych w danym dniu. By to uczynić należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym dniu w Kalendarzu, wybrać opcję Właściwości dnia i otworzonym oknie przejść na zakładkę Dyżury. Każdy dyżur na wykresie jest reprezentowany przez prostokąt o długości odpowiadającej czasowi trwania dyżuru. Część prostokąta obwiedziona linią przerywaną oznacza godziny nadliczbowe. Kolor prostkąta jest taki sam jak kolor przypisany do osoby pełniącej dyżur.
Diagram dyżurów w danym dniu