Logo

Grafik Dyżurów Pro

Grafik na czas...

:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Konfiguracja programu

KONFIGURACJA PARAMETRÓW PROGRAMU

Konfiguracja - dane użytkownika programuW oknie Konfiguracja na zakładce Użytkownik można podać następujące dane:
 • Firma - nazwa zakładu pracy,
 • Miejscowość,
 • Kod pocztowy,
 • Ulica,
 • Numer NIP,
 • Nazwa użytkownika,

  oraz
 • hasło zabezpieczające dostęp do programu przed osobami niepowołanymi.
  Aby aktywować logowanie do programu za pomocą hasła należy je wpisać w pole edycji Wprowadź hasło w oknie wywołanym po kliknięciu napisu Zmień. Pozostawienie pola pustego spowoduje uruchamianie programu bez konieczności podawania hasła.
  Uwaga: Nie ma możliwości odzyskania ustanowionego hasła.

Dane podane na niniejszej zakładce (z wyjątkiem hasła) można wykorzystać w szablonach wydruków w postaci zmiennych.

Konfiguracja - parametry dyżurówNa zakładce Dyżury można określić:
 • Symbole "typowych" dyżurów (czyli: "8", dopracowań oraz innych) oraz symbole dyzurów o parametrach (godzina rozpoczęcia, czas trwania, przypisane do niego godziny nadliczbowe) zdefiniowanych przez użytkownika. Symbole są wykorzystywane w Kalendarzu (przy wybranej opcji: Napisy > Typ dyżuru) oraz mogą być użyte w szablonach wydruków.
 • Sposób wyliczania godzin dziennych oraz nocnych. By to uczynić należy podać godziny rozpoczęcia i czas trwania godzin nocnych (domyślnie: początek o godz. 22:00 i czas trwania 8:00 godz.).
 • Godzinę rozpoczęcia doby, przyjętą w w danym zakładzie pracy do rozliczeń. Domyślną wartością jest 00:00.

  Np.: przy domyślnych ustawieniach pracownik posiadający 12-godzinny dyżur nocny zaczynający się o godz. 19:00 dnia zwykłego, a kończący o godz. 7:00 dnia świątecznego będzie miał zaliczone przepracowane: 3 godziny zwykłe (od 19 do 22), 8 godzin nocnych (od 22 do 6) oraz 1 godzinę świąteczną (od 6 do 7). Zmieniając godzinę rozpoczęcia doby na 7:00, godziny dyżuru przypadające pomiędzy 6 a 7 zostaną zaszeregowane jako zwykłe i przypisane do dnia, w którym dyżur się rozpoczął.

 • Parametry (nazwa, symbol, kolor) form zatrudnienia, w ramach których będą wstawiane dyżury.
Konfiguracja - listy danych i inne parametryNa zakładce Inne można określić:
 • język, w którym zostaną wyświetlone napisy w programie,
 • najczęściej używane nazwy stanowisk - pojawią się one na liście wyboru w oknie Dodaj/Edytuj pracownika,
 • najczęściej używane nazwy wykształcenia - pojawią się one na liście wyboru w oknie Dodaj/Edytuj pracownika,
 • dodatkowe dane, które mogą być wyswietlone w oknie głównym, w kalendarzu, tj.: numer zmiany, numer dnia, ilość dyżurów na zmianie,
 • wymiary kwadracików symbolizujących dyżury i wolne w Kalendarzu w oknie głównym programu oraz wysokość czcionki, którą pisane są skrócone nazwy pracowników na nich się znajdujące.

Po kliknięciu przycisku Zapisz wprowadzone zmiany zostaną zapamiętane na stałe. Natomiast kliknięcie przycisku OK powoduje zapamiętanie zmian tylko do momentu zakończenia pracy programu.