Logo

Grafik Dyżurów Pro

Grafik na czas...

:: Strona główna > Historia zmian

HISTORIA ZMIAN

+ dodano
* zmieniono/poprawiono
- usunięto

wersja 3.81 [23.01.2023]  
 
* odświeżanie danych po filtrowaniu dyżurów wg typu (etat, kontrakt, itp.)
+ możliwość zdefiniowania własnego, miesięcznego normatywu pracownika jako iloczyn podanego trwania dyżuru dziennego oraz ilości dni roboczych.
* ostrzeżenia o przekroczeniu normatywu lub o jego niewypracowaniu dotyczą wszystkich jednocześnie otwartych miesięcy
 
wersja 3.80 [19.09.2023]  
 
+ możliwość odliczania dni opieki jako dni lub jako godziny
+ zwiększone możliwości wykorzystania w szablonach zmiennej @_wolne_nazwa, zwracającej nazwę urlopu, może ona przybrać np. postać @_wolne_nazwa_i, która zwróci nazwę urlopu przypisaną do urlopu "Inne"
+ dwa nowe typy wolnego: Inny 2 i Inny 3
+ możliwość wstawienia w danym dniu dyżuru i wolnego (musi mieć wpisany ręcznie normatyw) jednocześnie
+ nowa zmienna: @_prac_normatyw_bn - miesięczny normatyw pracownika z pominięciem nadpracowania/niedopracowania z poprzedniego miesiąca
* wstawianie dyżuru w dniu, w którym usunięto blokadę ich wstawiania
+ możliwość ustalenia wartości zmiennych w szablonach wydruków, zależnej od jej zwracanej wartości np. @_nazwa_zmiennej|'wartość jeżeli prawda'|'wartość jeżeli fałsz'|'>0'
+ możliwość ustalenia wymiarów kwadratu symbolizującego dyżur/wolne na kalendarzu oraz wysokości czcionki na nim wykorzystywanej
+ zmienna: @_czy_prac_ma_gn|’treść jeżeli tak’|’treść jeżeli nie’ - w zależności czy pracownik ma wypracowane godziny nadliczbowe, wstawiana jest treść zdefiniowana przez użytkownika jako tak lub nie
* przy braku zdefiniowanego symbolu dyżuru zmienna @_dyzur_wolne_symbol zwraca czas jego trwania
 
wersja 3.76 [27.01.2023]  
 
* sposób usuwania pracownika
+ możliwość określenia typu tworzonego grafiku (planowany, zrealizowany)
+ zmienna: @_typ_grafiku - typ grafiku (planowany, zrealizowany)
+ zmienna: @_czy_zrealizowany|’treść jeżeli tak’|’treść jeżeli nie’ - w zależności czy typ grafiku to "zrealizowany", wstawiana jest treść zdefiniowana przez użytkownika jako tak lub nie
* błąd uniemożliwiający przy niektórych ustawieniach zmianę miesiąca
 
wersja 3.75 [06.09.2022]  
 
+ możliwość prezentowania godzin na wydrukach w postaci liczby dziesiętnej np: 13,50 zamiast 13:30
+ możliwość zaliczenia godzin dyżuru również jako godzin nadliczbowych
+ zmienna: @_dyzur_nadgodz_od - godzina rozpoczęcia godzin nadliczbowych
+ zmienna: @_nip - numer NIP użytkownika programu
+ możliwość określenia numeru NIP podmiotu - użytkownika programu
* aktualizowanie informacji na liście pracowników po zmianie grupy
* wyświetlanie symbolu "zerowych" dyżurów z przypisanymi godzinami nadliczbowymi
 
wersja 3.70 [21.05.2022]  
 
+ możliwość oznaczenia dyzuru jako "medyczny"
+ zmienna: @_okres_suma_prac_nadl - suma godzin nadliczbowych wypracowanych w okresie rozliczeniowym
+ zmienna: @_okres_suma_prac_d - suma godzin wypracowanych w okresie rozliczeniowym jako zwykłe
+ zmienna: @_okres_suma_prac_n - suma godzin wypracowanych w okresie rozliczeniowym jako nocne
+ zmienna: @_okres_suma_prac_s - suma godzin wypracowanych w okresie rozliczeniowym jako świąteczne
+ zmienna: @_okres_miesiac_ile_dni_maks - ilość dni najdłuższego miesiąca w okresie rozliczeniowym
+ zmienna: @_dzien_nr_tydz_graf - numer dnia tygodnia grafikowego (od 1 do 7) liczony od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego
+ zmienna: @_zmiana_obsada_srednia - średnia obsada na zmianie
* algorytm rozdzielający godziny nadliczbowe pomiędzy 50% a 100%
+ zmienna: @_prac_forma_zatrudnienia - domyślna forma zatrudnienia przypisana do pracownika
* otwieranie pliku poprzez podwójne kliknięcie pliku .grf
* odzyskiwanie automatycznie zapisanych danych
+ zmienna: @_1n_dzien_ile_s - ilość godzin "światecznych" przypadających na dyżur w pierwszym dniu następnego miesiąca
+ możliwość definiowania symboli dyżurów o nietypowych godzinach rozpoczęcia i nietypowych czasach trwania
+ zmienna: @_zmiana_ile_dyz - ilość dyżurów na zmianie (bez względu na ich czas trwania)
+ zmienna: @_dyzur_ile_minut - czas trwania dyżuru wyrażony w minutach
 
wersja 3.66 [16.03.2022]  
 
* edycja parametrów wstawionego urlopu
* stabilność programu podczas automatycznego, wielokrotnego rozpisania dyżurów dla tej samej grupy
 
wersja 3.65 [12.02.2022]  
 
+ możliwość modyfikacji parametrów dodanego urlopu
+ możliwość określenia własnego normatywu dla dodawanego urlopu
* wyliczanie normatywu grupy dla wielomiesięcznych okresów rozliczeniowych
* stabilność programu podczas automatycznego rozpisania dyżurów dla grup jednozmianowych
* stabilność programu po usunięciu wszystkich grup pracowników
 
wersja 3.62 [28.05.2021]  
 
* wyliczanie czasu pomiędzy sąsiednimi dyżurami pracownika
+ szablon wydruku: Okresowa karta urlopowa
* drukowanie urlopów na wielomiesięcznych wydrukach
 
wersja 3.61 [23.03.2021]  
 
+ możliwość zdefiniowania pracownikowi domyślnej formy zatrudnienia
* błąd pojawiający się w niektórych przypadkach w wielomiesięcznych okresach rozliczeniowych podczas wielokrotnej zmiany aktywnej grupy
* optymalizacja procedury zmiany kolejności grup
 
wersja 3.60 [17.03.2021]  
 
* poprawki zwiększające stabilność działania programu w wielomiesięcznych okresach rozliczeniowych
+ zmienna: @_dzien_id - symbol cyfrowy dnia tygodnia (1-niedziela, 2-poniedziałek ... 7-sobota)
+ możliwość uwzględnienia na wydruku tylko pracowników, którzy mają wstawiony jakiś dyżur lub wolne (okno "Szablony wydruków")
+ możliwość uwzględnienia na wydruku dyżurów wystawionych członkowi bieżącej grupy w ramach innej grupy (okno "Szablony wydruków")
- zmienna @_read_all_groups (zastąpiona przez opcję dodaną w oknie "Szablony wydruków")
* błąd związany z umieszczaniem na wydruku symbolu usuniętego wolnego typu "za pracę w sobotę/świeto/niedzielę"
+ możliwość ustalenia krótkiej nazwy grupy pracowników
+ zmienna: @_grupa_skrot - krótka nazwa grupy pracowników
+ zmienna: @_grupa_kolor_rgb - kolor przypisany do grupy
+ zmienna: @_dyzur_grupa_skrot - nazwa krótka grupy, w której wstawiono dyżur
+ zmienna: @_dyzur_grupa_skrot_bez_biez - nazwa krótka grupy, w której wstawiono dyżur, jeżeli jest ona inna niż bieżąca
* odświeżanie normatywu pracownika w oknie głównym programu
* odświeżanie symboli dyżurów i wolnych w kratkach kalendarza
 
wersja 3.52 [18.01.2021]  
 
* algorytm sprawdzający długość przerwy pomiędzy dyżurami w tygodniu grafikowym
+ zapamiętywanie zestawu plików otwieranych jako okres i możliwość otwarcia takiego zestawu z listy ostatnio otwieranych plików
 
wersja 3.51 [26.10.2020]  
 
* działanie programu podczas pracy z kilkoma miesiącami jednocześnie
 
wersja 3.50 [02.05.2020]  
 
+ możliwość wstawiania pracownikowi wielu dyżurów w ciągu doby
+ możliwość określenia formy zatrudnienia, w ramach której został wstawiony dyżur (np.: etat, kontrakt, umowa-zlecenie)
+ szablon wydruku: Lista obecności - indywidualna
+ szablon wydruku: Okresowa karta ewidencji czasu pracy
+ nowy typ urlopu: rodzicielski
+ zmienna: @_dyzur_forma_symbol - symbol formy zatrudnienia, w ramach której został wystawiony dyżur
+ zmienna: @_dyzur_forma_nazwa - nazwa formy zatrudnienia, w ramach której został wystawiony dyżur
+ zmienna: @_zatrudnienie_nazwa - nazwa formy zatrudnienia
+ zmienna: @_zatrudnienie_symbol - symbol formy zatrudnienia
+ zmienna: @_zatrudnienie_kolor - kolor przypisany do formy zatrudnienia
* zatwierdzenie wstawianego urlopu za pomocą klawisza [Enter]
 
wersja 3.40 [14.05.2019]  
 
+ nowy szablon wydruku: Linia czasu
+ możliwość automatycznego okresowego tworzenia archiwum z plikami użytkownika
+ możliwość automatycznego rozdzielania dni wolnych za pracę w niedziele i święta
+ ostrzeżenie przed tygodniowym czasem pracy odbiegającym od 40 godzin o zadany procent
+ nowy szablon wydruku: Rozkład pracy (z grupowaniem dyżurów "8")
* domyślna ścieżka do katalogu podczas importu nadgodzin
+ nowa zmienna: @_clear_auto_eols - usuwa wszystkie automatycznie wstawione znaki końca linii
+ nowa zmienna: @_eol - znak końca linii
 
wersja 3.34 [03.11.2018]  
 
* wyliczanie normatywu dla wielomiesięcznego okresu rozliczeniowego
* logowanie za pomocą hasła
+ możliwość zakupu licencji obowiązującej przez rok
+ menu kontekstowe (pod prawym przyciskiem myszy) na liście pracowników
 
wersja 3.33 [21.09.2018]  
 
+ ostrzeżenie przed dwiema kolejnymi nocami działa również na przełomie miesięcy (jednocześnie otwartymi)
* obliczanie normatywu miesięcznego przy włączonej opcji "bez świąt"
+ ostrzeżenie przed zbyt krótką przerwą w tygodniu grafikowym działa również na przełomie miesięcy (jednocześnie otwartymi)
 
wersja 3.32 [13.07.2018]  
 
+ możliwość kontynuacji schematu pomiędzy kolejnymi automatycznymi rozłożeniami dyżurów pracownika
* ustalanie czasu trwania urlopu oraz rozpisywanie dyżurów "8" dla pracowników o niepełnym wymiarze etatu
* algorytm automatycznego rozdzielania dyżurów w zakresie dyżurów "8"
 
wersja 3.31 [22.05.2018]  
 
* istniejącą zmienną @_prac_suma_d, zwracającą ilość godzin dziennych wypracowanych w miesiącu można zawęzić do wybranych dni tygodnia, np. sobót @_prac_suma_d7, sobót i niedziel @_prac_suma_d71
+ nowy szablon wydruku: Karta ewidencji pracy pracowników 3
+ nowa zmienna: @_okres_suma_normatyw - normatyw grupy dla danego okresu
+ nowa zmienna: @_okres_normatyw - normatyw grupy dla danego miesiąca
+ nowa zmienna: @_symbol_dyzuru_8 - symbol dyżuru o czasie trwania dyżuru "8"
+ nowa zmienna: @_symbol_dyzuru_dopr - symbol dyżuru o czasie trwania równym dopracowaniu grupy
+ nowa zmienna: @_symbol_dyzuru_inny - symbol dyżuru o niestandardowym czasie trwania lub niestandardowej godzinie rozpoczęcia
+ nowa zmienna: @_ilosc_zmian - ilość zmian w danej grupie
 
wersja 3.30 [25.04.2018]  
 
+ możliwość automatycznego usuwania plików wydruków wygenerowanych na podstawie szablonów
* zapis danych pracowników w formacie utrudniającym odczytanie danych postronnym osobom
+ możliwość szybkiego ustalenia czasu trwania dyżuru równego dopracowaniu grupy
+ ostrzeżenie przed brakiem ciągłości dyżurów
+ ostrzeżenie przed zbyt dużą obsadą na zmianie (procentowo)
+ ostrzeżenie przed zbyt małą obsadą na zmianie (procentowo)
+ możliwość wyboru miejsca generowania wydruków ze statusem niezatwierdzony (klient/serwer)
+ możliwość określenia statusu tworzonego grafiku (niezatwierdzony/zatwierdzony)
+ nowa zmienna: @_status - status grafiku
+ nowy znacznik <_WOLNE_OPIS> pozwalający szybko stworzyć legendę z nazwami i symbolami urlopów występujących w danym grafiku
+ nowa zmienna: @_wolne_opis_symbol - symbol urlopu nadany przez użytkownika w oknie Konfiguracja. Zmienna musi się znaleźć pomiędzy znacznikami WOLNE_OPIS
+ nowa zmienna: @_wolne_opis_nazwa - nazwa urlopu nadana przez użytkownika w oknie Konfiguracja. Zmienna musi się znaleźć pomiędzy znacznikami WOLNE_OPIS
* algorytm automatycznego rozdzielania dyżurów
+ ostrzeżenie przed ilością dyżurów na zmianie większą od zakładanej
+ ostrzeżenie przed ilością dyżurów na zmianie mniejszą od zakładanej
- ostrzeżenie przed ilością dyżurów na zmianie różną od zakładanej
+ ustawienia ułatwiające pracę wielostanowiskową
* kopiowanie rozpisanych dyżurów w trakcie zmiany miesiąca
 
wersja 3.21 [12.02.2018]  
 
* usunięcie grupy nie powoduje usunięcia pracowników do niej należących
+ nowy znacznik <_WOLNE> pozwalający tworzyć wydruki dotyczące dni, w których trwa urlop
 
wersja 3.20 [26.01.2018]  
 
+ nowe zmienne dotyczące okresu rozliczeniowego
+ możliwość generowania podsumowania okresu rozliczeniowego, składającego się z kilku miesięcy
+ możliwość ustalenia wymiaru etatu pracownika niezależnie dla każdego miesiąca
+ nowa zmienna: suma_wypr_url - suma urlopów wszystkich pracowników w bieżącym miesiącu
* działanie zmiennych: @_suma_wypr, @_prac_suma_ab
 
wersja 3.11 [15.12.2017]  
 
+ możliwość usunięcia wszystkich dyżurów przypisanych do bieżącej grupy
+ możliwość usunięcia wszystkich dni wolnych przypisanych do bieżącej grupy
 
wersja 3.10 [27.11.2017]  
 
+ korzystanie z automatycznego rozpisywania dyżurów gdy pracownik ma już wstawione wolne lub dyżury
* wyświetlanie w ramce "Normatyw pracownika" wartości uwzględniających wszystkie grupy, do których należy pracownik
* aktualizacja wartości wyświetlanych na liście pracowników po automatycznym rozpisaniu dyżurów
 
wersja 3.03 [09.10.2017]  
 
+ reguła sprawdzająca ilość kolejnych niedziel z wstawionymi danemu pracownikami dyżurami
* działanie szablonu z listą godzin nadliczbowych
 
wersja 3.02 [08.09.2017]  
 
+ reguła sprawdzająca przydzielenie ustalonego przez uzytkownika wolnego w trakcie tygodnia grafikowego
* działanie szablonu z listą godzin nadliczbowych
 
wersja 3.01 [02.09.2017]  
 
+ możliwość ustalenia dni (poniedziałek, wtorek, itd.), w których zostaną automatycznie rozpisane dyżury dla pracownika
* błąd uniemożliwiający otwarcie okna edycji danych pracownika
 
wersja 3.00 [25.08.2017]  
 
+ możliwość samodzielnego nadawania nazw plikom z danymi rozpisanych dyżurów i wolnych
+ możliwość wskazania pliku, z którego mają być zaimportowane nadpracowania
+ możliwość tworzenia własnych reguł, na podstawie których będzie sprawdzony ułożony grafik
* dopracowanie dodawane pracownikowi uwzględnia już rozpisane dyżury i ew. nadpracowania z poprzedniego miesiąca