Logo

Grafik Dyżurów Pro

Grafik na czas...

:: Strona główna > Instrukcja obsługi > Ostrzeżenia

OSTRZEŻENIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W UŁOŻONYM GRAFIKU

Konfiguracja - reguły ostrzeżeń

Ułożony grafik można sprawdzić pod kątem niektórych nieprawidłowości, wybierając z menu Narzędzia > Konfiguracja > Ostrzeżenia. W oknie Konfiguracja, na zakładce Ostrzeżenia można wybrać jakiego typu nieprawidłowości mają być sprawdzane.

Wybrać można ostrzeżenia przed:
 • zbyt krótką przerwą pomiędzy dyżurami tego samego pracownika (uwzględnia nadgodziny przypisane do dyżuru i dotyczy również przypadków na przełomie jednocześnie otwartych w programie miesięcy),
 • dyżurami nocnymi tego samego pracownika w dwóch kolejnych dniach (dotyczy również przypadków na przełomie jednocześnie otwartych w programie miesięcy),
 • ilością osób na zmianie mniejszą od założonej dla danej zmiany Grupy > Edytuj > Zmiany > Obsada,
 • ilością osób na zmianie większą od założonej dla danej zmiany Grupy > Edytuj > Zmiany > Obsada,
 • zbyt krótkim dyżurem (uwzględnia nadgodziny przypisane do dyżuru),
 • zbyt długim dyżurem (uwzględnia nadgodziny przypisane do dyżuru),
 • przekroczonym normatywem,
 • niewypracowanym normatywem,
 • przerwą pomiędzy dyżurami w tygodniu grafikowym krótszą niż wartość zadana przez użytkownika. Przerwa jest sprawdzana w kolejnych tygodniach miesiąca, tzn. 1-7, 8-14, itd. (uwzględnia nadgodziny przypisane do dyżuru i dotyczy również przypadków na przełomie jednocześnie otwartych w programie miesięcy),
 • przekroczoną, zadaną przez użytkownika ilością następujących po sobie niedziel, w których pracownik ma dyżur (pod uwagę brane są również dyżury z poprzedniego miesiąca),
 • zbyt małą obsadą, liczoną procentowo na podstawie sumarycznego czasu trwania rozdzielonych dyżurów Grupy > Edytuj > Zmiany > Obsada,
 • zbyt dużą obsadą, liczoną procentowo na podstawie sumarycznego czasu trwania rozdzielonych dyżurów Grupy > Edytuj > Zmiany > Obsada,
 • brakiem ciągłości obsad w obrębie założonego czasu pracy (nie uwzględnia dyżurów rozpoczynających się poprzedniego miesiąca, a kończących w bieżącym),
 • tygodniowym czasem pracy odbiegającym od 40 godzin o zadany procent.

Ostrzeżenia zaznaczone kolorem zielonym dotyczą tylko jednego, aktualnie wyświetlanego miesiąca (nawet w przypadku otwarcia okresu rozliczeniowego zawierającego kilka miesięcy). Pozostałe zaś, wszystkich otwartych miesięcy.

Raport z ostrzeżeniami wyświetlany w systemowym Notatniku, co ułatwia jego ew. zapisanie do pliku tekstowego lub wydruk. Każde ostrzeżenie zawarte w raporcie poprzedzone jest literą widoczną na początku każdej z ww. opcji.

Należy zauważyć, że uzyskanie grafiku bez ostrzeżeń nie gwarantuje jego zgodności z obowiązującymi przepisami.